Thanh toán qua đường bưu điện

Thanh toán qua đường bưu điện

Các hình thức thanh toán và thông tin thanh toán sẽ được Hoàng Hà đề cập chi tiết trong hợp đồng.

Nhân viên kinh doanh tại In ấn Hoàng Hà sẽ thông báo đến khách hàng những hình thức thanh toán và thông tin thanh toán cho khách hàng khi hợp đồng đã được kí kết giữa hai bên.