Cấu tạo củng như quá trình hoạt động của máy offset

Một máy in offset tờ rời gồm có các bộ phận chủ yếu như: một bộ phận cung cấp giấy, một hay nhiều đơn vị in, các thiết bị trung chuyển để đưa giấy qua máy in, một bộ phận ra giấy và các bộ phận bổ trợ thêm như bàn điểu khiển máy in.

Cấu tạo củng như quá trình hoạt động của máy offset

Cấu tạo máy in Offset:

  Một máy in offset tờ rời gồm có các bộ phận chủ yếu như: một bộ phận cung cấp giấy, một hay nhiều đơn vị in, các thiết bị trung chuyển để đưa giấy qua máy in, một bộ phận ra giấy và các bộ phận bổ trợ thêm như bàn điểu khiển máy in.

Thông thường một đơn vị in trong máy in offset tờ rời có ba trục chính cùng hệ thống làm ẩm và hệ thống chà mực lên khuôn in.

+ Ống bản: là một trục ống bằng kim loại, trên khuôn in phần tử bắt mực còn không in thì bắt nước.

+ Ống cao su: là một trục ống mang tấm cao su offset, có cấu tạo gồm 1 tấm vải bọc với cao su tổng hợp để truyền hình ảnh từ khuôn lên bề mặt vật liệu in.

+ Ống ép: thống các lô làm ẩm bằng dung dịch làm ẩm có chứa các chất phụ gia như: axit, gôm arabic, cồn isopropyl hay là một trục khi quay luôn tiếp xúc với ống cao su, làm nhiệm vụ chuyển giấy và các vật liệu in khác. Hệ thống làm ẩm: là hệ các tác nhân làm ẩm khác.

+ Hệ thống cấp mực: là hệ thống các lô chà mực cho bản in. Các thành phần quan trọng khác. Ngoài các đơn vị in ra, trong máy in offset một màu hay nhiều màu còn bao gồm các bộ phận sau:

  . Bộ phận nạp giấy: làm nhiệm vụ hút giấy và các vật liệu in khác từ bàn cung cấp giấy lên và đưa xuống đơn vị in đầu tiên.

  . Các bộ phận trung chuyển: có khả năng vận chuyển giấy đi qua máy in.

  . Bộ phận ra giấy: là bộ phận nhận giấy ra và vỗ giấy đều thành cây giấy trên bàn ra giấy.

Còn tiếp: tại đây

Nguồn: In ấn Hoàng Hà