Sự ảnh hưởng của máy ảnh tác động đến nghệ thuật bố cục

Cuối thế kỷ XIX.....

Sự ảnh hưởng của máy ảnh tác động đến nghệ thuật bố cục

Cuối thế kỷ XIX, khi máy ảnh ra đời đã làm xuất hiện khái niệm khuôn hình, khái niệm này có nhiểu điểm khác biệt với khái niệm bố cục. Bố cục là bố trí các hình thể để tạo nên một ấn tượng nhất định cho người xem. Bất kỳ bố cục nào củng gồm nhiểu yếu tố linh hoạt và khác biệt (ít nhất là hai yếu tố) có thể xê dịch vị trí của những yếu tố này cho đến khi đạt đạt hiệu quà ưa nhìn nhất. Ví dụ như khi xê dịch những thành phẩn của một bức tranh tĩnh vật. Như vậy, bố cục đòi hỏi người hoạ sĩ phải nắm rất rỏ chủ để.

Ngược lại, người ta nói về “khuôn hình” (các hoạ sĩ gọi là cắt cảnh) khi chủ đề chỉ gồm một yếu tố nên không đòi hỏi nổ lực đặc biệt để xếp bố cục (ví dụ chân dung toàn thân hay bán thân - nửa người) hay khi chủ đề gồm nhiều yếu tố khác nhau mà những yếu tố này thì không thể tuỳ nghi di chuyển và săp xếp theo ý của mình được (chụp phong cảnh hay chụp một đám đông mà ta không thể chế ngự được dòng chuyển động chẳng hạn).

Tuy vậy, khuôn hình không phải là không có liên quan gì tới bố cục vi hoạ sĩ, thợ vẽ hay nhiếp ảnh gia đểu có thể tự di chuyển và xoay quanh chủ đê' cho đến khi tìm được “góc độ” thích hợp nhất, biểu cảm nhất. Như thế, khuôn hình cũng được xem là hoạt động sáng tạo của nghệ sĩ. Như thế vẫn chưa đủ, còn ngầm sử dụng phối cảnh để hướng cái nhìn về phía trung tâm của bố cục.

Liên hệ công ty chuyên gia công thiết kế hộp giấy, túi giấy để đặc hàng

Nguồn In ấn Hoàng Hà