Những điều lưu ý khi in offset

Chúng ta chắc ai cũng đều biết qua công nghệ in ấn Offset. Để có được những sản phẩm chất lượng cao để đưa ra thị trường và tiết kiệm chi phí thì quả thật không dễ chút nào. Hôm nay Hoàng Hà sẽ cho các bạn biết về những lưu ý khi in ấn Offset để có thể in ra những mẫu sản phẩm tốt nhất.

Những điều lưu ý khi in offset

Những điều cần lưu ý khi in Offset

Chúng ta chắc ai cũng đều biết qua công nghệ in ấn Offset. Để có được những sản phẩm chất lượng cao để đưa ra thị trường và tiết kiệm chi phí thì quả thật không dễ chút nào. Hôm nay Hoàng Hà sẽ cho các bạn biết về những lưu ý khi in ấn Offset để có thể in ra những mẫu sản phẩm tốt nhất.

  1. Hệ màu trong in ấn Offset là gì?

Màu in trong in ấn Offset là hệ màu CMYK ( các bạn có thể hiểu sơ qua là để chỉ mô hình màu loại trừ sử dụng trong in ấnmàu. Mô hình màu này dựa trên cơ sở trộn các chất màu của các màu sau:

  • C=Cyan trong tiếng Anh có nghĩa là màu xanh lơ hay cánh chả
  • M=Magenta trong tiếng Anh có nghĩa là cánh sen hay hồng sẫm
  • Y=Yellow trong tiếng Anh có nghĩa là màu vàng
  • K=Key (trong tiếng Anh nên hiểu theo nghĩa là cái gì đó then chốt hay chủ yếu để ám chỉ màu đen mặc dù màu này có tên tiếng Anh là black do chữ B đã được sử dụng để chỉ mà màu xanh  (blue)trong mô hình màu RGB để tạo ra màu khác
  1. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng in Offset

Tiêu chuẩn quan trọng nhất để đánh giá chất lượng in đó là màu sắc phải thật rõ và giống hình. Hoặc tờ in thử phải rõ màu, không bị dao động màu sắc trong toàn bộ sản lượng in. Thông thường khách hang thường không hài long về màu sắc không giống hình gốc hoặc in ra số tờ không đều nhau.

  1. Những yếu tố ảnh hưởng đến màu in Offset

Những yếu tố quan trọng tiếp theo trong in ấn offset là:

. Độ dày của lớp mực trên giấy ( tỉ lệ với Mật độ tông nguyên DV khi đo bằng Mật độ kế)

. Độ dày điểm tram với độ chồng lên của mực (gấn liền với thứ tự in chồng mực)

(Tiếp Theo)

Nguồn: In ấn Hoàng Hà