Những điều bạn có thể chưa biết về quảng cáo

Những điều bạn có thể chưa biết về quảng cáo

iữa các nền tảng trực tuyến, truyền hình, đài phát thanh và in ấn, người Mỹ trung bình nhìn thấy hàng trăm, thậm chí hàng ngàn quảng cáo hàng ngày.

Mặc dù nhiều người tiêu dùng thấy chúng gây phiền nhiễu, quảng cáo đóng một vai trò nổi bật trong việc định hình ý kiến ​​về mọi thứ, từ sản phẩm đến chính trị. Một bài báo của Forbes (2012) đã nêu: Quảng cáo Quảng cáo đóng vai trò tương tự trong chế độ ăn uống truyền thông của bạn mà rau quả đóng trong chế độ ăn uống thông thường của bạn; hầu hết chúng ta muốn bỏ qua khóa học đó và đi thẳng đến món tráng miệng. Nhưng, giống như rau, quảng cáo đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì cơ thể; trong trường hợp này, một nhóm nội dung đa dạng (đoạn 1). Quảng cáo hỗ trợ rất nhiều cho các tổ chức, bao gồm các cơ quan truyền thông tin tức, ngành công nghiệp truyền hình, các công ty công cụ tìm kiếm và các trang web truyền thông xã hội. Ví dụ: quảng cáo đóng góp tới 80 phần trăm doanh thu cho các tờ báo và do đó rất quan trọng để duy trì lưu thông báo chí (Hiệp hội báo chí Mỹ, 2014).

Ngành quảng cáo cũng sinh lời. Theo eMarketer (2016), Hoa Kỳ đã chi khoảng 190 tỷ đô la cho quảng cáo trong năm 2015. Khoảng một phần ba trong số đó dành cho quảng cáo trên truyền hình và một phần ba khác dành cho quảng cáo kỹ thuật số. Với chức năng kinh tế và văn hóa trong xã hội, ngành quảng cáo có một phạm vi rộng lớn

Nguồn:: Công ty in án Hoàng Hà