Một số loại hình quảng cáo (p1)

Một số loại hình quảng cáo (p1)

Quảng cáo đã phát triển thành một hình thức truyền thông phức tạp rộng lớn, với hàng ngàn cách khác nhau để một doanh nghiệp nhận được thông dịp đến người tiêu dùng. Các nhà quảng cáo ngày nay có một loạt các lựa chọn theo ý của họ. Vì thế bài viết này sẽ liệt kệ một phẩn nhỏ trong các mặt quảng cáo mà bạn có thể đưa vào kho kiến thức liên quang tới quảng cáo mà bạn có thể lựa chọn nhé.

Truyền thông qua quảng cáo internet.

Có thể da dạng hình thức quảng cáo thông qua các ngôn ngữ quảng cáo như văn bản, hình ảnh ngoài ra có được các doanh nghiệp ưa chuộng hiện nay là video, được lòng ghép thông qua các website, youtobe….. điển nỏi bặt có thể tiếp cận nhiều người tuy nhiên chi phí rất lớn hầu như đa số được các công ty lớn đầu tư cho mô hình quảng các đắt đỏ này.

Truyền thông qua các kênh quảng cáo truyền hình.

Trong thời buổi kinh tế hiện nay chúng ta có thể bắt gập các hình thức quảng cáo khắp nơi trong đó không thể nói đến quảng cáo sản phẩm, thương hiệu thông qua kênh truyền hình. Cũng giống như quảng cáo internet nhưng hầu hết chỉ có thể truyền tải bằng video và xuất không quá nhiều. Chính vì thế việc đầu tư cho chất lượng video được các doanh nghiệp chú trọng. Tuy nhiên do được phát sống trên truyền hình nên không thể nào tiếp cận bám xác với đối tượng khách hàng cụ thể.

Truyền thông qua quảng cáo radio

Còn một loại hình quảng bá thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp bằng âm thanh chính là qua radio, tuy  nhiên thời gian trở lại đây loại hình quảng cáo này trở nên không hiệu quả do người tiếp cận không nhiều và khó gây ra ấn tượng cho những người tiếp cận.

Nguồn: Công ty in ấn quảng cáo Hoàng Hà