Chia sẽ kinh nghiệm trong thiết kế in ấn quảng cáo - Ngôn ngữ hình ảnh của thiết kế in ấn quảng cáo bài 3

Mục tích các quy tắc này là để dễ đọc hình ảnh, và do đó tăng thêm được khả năng gợi tả cho mẫu thiết kế của bạn. Ngoài ra bạn có thể áp đựng các quy tắc này cho bất cứ loại hình nghệ thuật bất kì( Hội họa, Nhiếp ảnh,...) vì nó là các nhìn của con người và sự thẩm định từ xưa đến nay của các họa sĩ tên tuổi.

Chia sẽ kinh nghiệm trong thiết kế in ấn quảng cáo - Ngôn ngữ hình ảnh của thiết kế in ấn quảng cáo bài 3

Ngôn ngữ hình ảnh của thiết kế in ấn quảng cáo bài 3

Một số quy tắc sấp xếp mà bạn có thể đưa vào thiết kế in ấn quảng cáo

Mục tích các quy tắc này là để dễ đọc hình ảnh, và do đó tăng thêm được khả năng gợi tả cho mẫu thiết kế in ấn quảng cáo của bạn. Ngoài ra bạn có thể áp đựng các quy tắc này cho bất cứ loại hình nghệ thuật bất kì( Hội họa, Nhiếp ảnh,...) vì nó là cách nhìn của con người và sự thẩm định từ xưa đến nay của các họa sĩ tên tuổi.

Nội dung của hình ảnh, sự sắp xếp các yếu tố khác nhau cùng hiện diện trên tác phẩm quảng cáo. Sự phân bố các mục quảng cáo theo các chủ đề, góc độ nhìn, đó là ‘ Ngôn Ngữ’  chung cho sự diễn đạt bằng hình ảnh. Những quy tắt ngôn ngữ không phải là sợi dây trối buộc, không hạn chế ý tưởng của các nhà thiết kế, cũng như nội dung có trên bản thiết kế in ấn. Không làm vướng chân các nhà thiết mà các quy tắt là dễ dàng trong việc truyền đạt cách nhìn, nó là phương tiện cho các nhà thiết kế in ấn để là nên ngôn ngữ cho tác phẩm của mình, và hoàn tào dự trên chất riêng của mình.

Tuy nhiên các quy tắc cấu trúc bí mật của một tác phẩm nghệ thuật đi trước cảm xúc của người xem, có quy tắc dễ bị lờ qua và có khi bại phản tác dụng nếu không rõ ràng trong ngôn ngữ trình bày, gây phất lờ đi của người xem và cả các nhà phê bình nghệ thuật.

Bài 4  Ngôn ngữ hình ảnh của thiết kế in ấn quảng cáo

Nguồn: In ấn Hoàng Hà

Công ty gia công thiết kế các sản phẩm in ấn quảng cáo