Chia sẽ kinh nghiệm bố cục trong thiết kế in ấn quảng cáo(9)

Ta biết rằng một nhà thiết kế quảng cáo có quyển lực đặc biệt khi nhà bố cục một bản thiết kế (hay một tấm ảnh...) Biết cách đưa ra hình ảnh tạo âm hưởng sâu lắng cũng như cách gây ra cảm xúc.

Chia sẽ kinh nghiệm bố cục trong thiết kế in ấn quảng cáo(9)

Nhà thiết kế dẫn dắt con mắt

Ta biết rằng một nhà thiết kế quảng cáo có quyển lực đặc biệt khi nhà bố cục một bản thiết kế (hay một tấm ảnh...) Biết cách đưa ra hình ảnh tạo âm hưởng sâu lắng cũng như cách gây ra cảm xúc, nhà thiết kế có một thứ quyển lực để đọc được những hoạt động trong mắt khán giả, làm cho họ đi theo con đường mà nhà thiết kế đã dành sẵn, khiến cho họ ít nhiểu phải chàm chú vào một vài phần của bố cục. Đó là một thứ quyển lực hầu như ma thuật.

Con mắt ảnh hưởng đến giá trị.

 Một hình ảnh quảng cáo đẹp, gầy được xúc cảm với khánh hàng - trước hết bao giờ cũng là một hình ảnh có bố cục tốt, đưa được sự sinh động của nó tới mắt khách hàng. Bởi thế cho nên các tác phẩm lớn được biểu hiện bằng bố cục hết sức chặt chẽ, dù bằng cách làm rất khác nhau - trong khi đó, các tác phẩm hạng thứ yếu hoặc tác phẩm còn non tay của cùng một nhà thiết kế  làm cho chúng ta thấy sự yếu kém, không phải vì họ thiếu cảm xúc, hoặc vi những quan tâm thầm mỹ của họ rất xa lạ, mà cái chính là do sai lầm hoặc thiếu sót vể mặt bố cục. Mắt ta thường nhìn lang thang trên bề mặt của hình ảnh, không có đích kết thúc.

Kiệt tác thiết kế in ấn dựa trên con mắt

Nó tìm những điểm có khả năng là điểm chuẩn hoặc có sự liên quan giữa các hình mảng để có thể.

Bài 10

Nguồn: In ấn Hoàng Hà