Chia sẽ kinh nghiệm bố cục trong thiết kế in ấn quảng cáo(12)

Một số nhà thiết kế in ấn quảng cáo vẽ đường viển ở một vài nơi ven mảng. Hoặc là kỹ thuật chú trọng làm nổi bật hình mảng trên một mặt nển sẫm hơn (hoặc sáng hơn) để nêu bật đường viền ở đó.

Chia sẽ kinh nghiệm bố cục trong thiết kế in ấn quảng cáo(12)

Nghệ thuật bố cục khung hình trong thiết kế quảng cáo

Một số nhà thiết kế in ấn quảng cáo vẽ đường viển ở một vài nơi ven mảng. Hoặc là kỹ thuật chú trọng làm nổi bật hình mảng trên một mặt nển sẫm hơn (hoặc sáng hơn) để nêu bật đường viền ở đó.

Nhìn chậm lại trên những vùng phức tạp trong thiết kế in ấn,

 Rất chi tiết hoặc là đặc trưng của một hình mảng. Vì lẽ đó mà hoạ sĩ cẩn có ý định thanh lọc các hình mảng để mắt nhìn không bị chú ý một cách vô ích vào những chi tiết phụ hoặc chẳng ích lợi gì, lại có hại cho nhân vật chính. Vể mặt hình hoạ, kỹ thuật thể hiện những nét thanh thoát càng phải được áp dụng tối đa.

_ƯU tiên chú ý đến người, nhất là khuôn mặt, và trên đó là đôi mắt đến miệng, cuối cùng là mũi.

_Chuyển động ngang. Trước hết, trái lại có vài điều chưa nói hết được vê những chuyển động theo chiêu dọc. Một bố cục hoàn toàn theo chiểu ngang sẽ luôn tạo được sự “nghỉ ngơi” cho con mắt bởi vì mắt đưa ngang sẽ dễ dàng hơn. Nhưng bố cục này cũng có khi nhàm chán. Ngược lại, một bổ cục có quá nhiểu đường thẳng dọc, “khó nhọc” để ngước lên, sẽ lại rất khó chịu cho mắt nhìn.

Mặt khác, đường xiên chéo gợi cảm giác dễ chịu hơn, vì nó trình bày một thoả hiệp có thể chấp nhận được giữa. đường thẳng ngang và đường thẳng dọc. Điểu này giải thích tính năng động của những bổ cục hoặc những khuôn hình đặt trên đường chéo góc của hình ảnh.

Bài 13 

Nguồn: In ấn Hoàng Hà