Các bố cục dựa trên đường chéo của hình ảnh

Các bố cục dựa trên đường chéo của hình ảnh

Các bố cục dựa trên đường chéo của hình ảnh

Nếu thoả hiệp được giữa sự giàn trải bình yên của một bố cục ngang và sự trúc trắc của một bố cục hoàn toàn thẳng đứng thì đây sẽ là các bố cục hết sức năng động. Chúng như kéo ánh mắt “trượt” theo chiều dài đường dổc tự nhiên của đường chéo. Do vậy, chúng sẽ khéo léo gợi ý cho chuyển động, xuống hoặc lên, tuỳ theo bố cục được tổ chức quanh đường chéo đi lên hay đi xuống của hình ảnh ( xem chương 7).

Mặc dù vậy, khá là hiếm khi đường chéo góc tự nhiên của hình ảnh được dùng như trục của một bố cục, bởi vì việc này lại dẫn đến sự phân chia hình ảnh thành hai phẩn quá đểu nhau và cân xứng. Thường thì người ta thích xê dịch “đường chéo góc” chút ít xuổng thấp hoặc lên cao.

Các bố cục ít nhiều là vòng tròn

Hiếm khi, các bố cục dạng này được tổ chức quanh trung tâm lý tính của hình ảnh và chúng tựa như một bố cục đổi xứng, do đó có được vẻ trang trọng và sự lạnh lùng tương đối của bố cục này. Ngược lại, khi điểm trung tâm của chúng nằm ngoài các trục của hình ảnh, chúng lại tựa như một bố cục phi trọng tâm và tạo ra một ấn tượng lớn hơn về tính tự nhiên.

Các bố cục tam giác đối với một chủ thể được tạo nên bởi rất nhiểu yếu tố sơ khởi hướng vê mọi phía, tốt nhất là ta dẫn tất cả tới các bố cục ở dạng hình hoạ đơn giản.

Tuy nhiên, chúng ta phải loại trừ hình vuông: bổn góc, bốn cạnh song song một cách bắt buộc với khung của hình ảnh, sẽ tạo ra một bố cục rất cứng nhắc, quá cân đói và đểu đặn, cuối cùng là thiếu sức sống. Ngược lại, tam giác (cân, lộn ngược, nghiêng, và tam giác vuông) thì không phiền như vậy vi ít nhất hai cạnh của nó không song song với khung của hình ảnh. Đây là giải pháp bổ cục sinh động hơn, thường được các hoạ sĩ sử dụng. Miễn là chủ đế phù hợp với bố cục.

Bố cục hình tam giác có thể có rất nhiểu dạng khác nhau. Khi thì các yếu tố chính của bố cục sẽ được xếp một cách chuẩn xác trong hình tam giác mà các cạnh được coi như những đường định hướng sắp theo hình tam giác. Khi thì một vài yếu tố phụ của bố cục sẽ được bố trí ít nhiêu theo hình tam giác bao quanh chủ thể, thậm chí cách một khoảng cách nhất định, để “dàn dựng” chủ đê ngay bên trong khung tự nhiên của hình ảnh. Nói chung việc này có hiệu quả làm tăng thêm giá trị một cách đặc biệt cho chủ để.

Các bố cục dựa trên đường chéo của hình ảnh

Nếu thoả hiệp được giữa sự giàn trải bình yên của một bố cục ngang và sự trúc trắc của một bố cục hoàn toàn thẳng đứng thì đây sẽ là các bố cục hết sức năng động. Chúng như kéo ánh mắt “trượt” theo chiều dài đường dổc tự nhiên của đường chéo. Do vậy, chúng sẽ khéo léo gợi ý cho chuyển động, xuống hoặc lên, tuỳ theo bố cục được tổ chức quanh đường chéo đi lên hay đi xuống của hình ảnh ( xem chương 7).

Mặc dù vậy, khá là hiếm khi đường chéo góc tự nhiên của hình ảnh được dùng như trục của một bố cục, bởi vì việc này lại dẫn đến sự phân chia hình ảnh thành hai phẩn quá đểu nhau và cân xứng. Thường thì người ta thích xê dịch “đường chéo góc” chút ít xuổng thấp hoặc lên cao

Nguồn: Công ty thiết kế gia công in ấn Hoàng Hà