Chia sẽ kinh nghiệm bố cục trong thiết kế in ấn quảng cáo - Ngôn ngữ hình ảnh trong thiết kế in ấn quảng cáo bài 4

Chia sẽ kinh nghiệm bố cục trong thiết kế in ấn quảng cáo - Ngôn ngữ hình ảnh trong thiết kế in ấn quảng cáo bài 4

Bố cục hình ảnh trong thiết kế in ấn quảng cáo

Dù mục đích có ràng buộc nhà thiết kế thế nào đi nữa (đặt chủ để trong thực tại chính xác hơn nữa hoặc in lên đó nét cảm xúc đặc trưng và độ rung cảm của chính họ) thì vấn để vẫn là truyền đạt một lượng thông tin có liên quan với chủ đề vẻ tự nhiên, dáng hình, chất liệu, màu sắc của nó....và phiên dịch bằng mắt những xúc cảm hoặc tình cảm đã gợi hứng cho nhà thiết kế. Cũng còn phải bắt đầu bằng việc tôn trọng một số quy tắc vàng, chìa khoá của tất cả những sự trao đổi thị giác hiệu quả.

Truyền thông, nghĩa là cái ít nhiều có giá trị mà một sản phẩm của công ty thiết kế quảng cáo mà nghệ sĩ nên đưa vào.

Truyển thông trước hết có hàm ý rằng người ta có điểu gì đó để nói: một ý tưởng cẩn chuyển giao, một diễn đạt muốn thực hiện, một cảm xúc, cảm giác muốn chia sẻ, một ước muốn nảy sinh (hình ảnh quảng cáo)

Để được để mắt tới, một tác phẩm phải gây được hứng thú với người khác và dùng hình ảnh để chuyển giao thậm chí chỉ là một vài thông tin nào đó hết sức thô sơ cho công chúng cảm nhận.

Phương tiện biểu hiện phải đáp ứng được thông điệp thiết kế quảng cáo

Tiếp theo là vấn đế lựa chọn phương tiện biểu hiện thích hợp nhất cho thông điệp cẩn chuyển giao. Không phải tất cả những phương tiện biểu hiện bằng hình ảnh hay mọi kỹ thuật đểu thích hợp dễ dàng với mọi chủ để. Ví dụ: sự nhẹ nhàng trong trẻo của màu nước thật khó lòng thích hợp với chủ đề bi kịch. Sẽ hay hơn nếu điếu đó được thể hiện bằng đối lập đen trắng với tương phản mạnh: như in bằng mực có độ pha, màu đen trắng là ý tưởng rất thông minh mà các nhà thiết kế có thể đưa vào in ấn quảng bằng màu có độ tương phản mạnh diễn hình như màu trắng đen sẽ rất ấn tượng cho người nhìn.

Bài 5 Ngôn ngữ hình ảnh trong thiết kế in ấn quảng cáo( tt)

Nguồn: In ấn Hoàng Hà 

Công ty gia công thiết kế các sản phẩm in ấn quảng cáo