Chia sẽ kinh nghiệm bố cục trong thiết kế in ấn quảng cáo(18)

Tuy vậy, khuôn hình không phải là không có liên quan gì tới bố cục, thợ vẽ hay nhiếp ảnh gia đểu có thể tự di chuyển và xoay quanh chủ đê' cho đến khi tìm được “góc độ” thích hợp nhất, biểu cảm nhất. Như thế, khuôn hình cũng được xem là hoạt động sáng tạo của nhà thiết kế quảng cáo.

Chia sẽ kinh nghiệm bố cục trong thiết kế in ấn quảng cáo(18)

Tuy vậy, khuôn hình không phải là không có liên quan gì tới bố cục, thợ vẽ hay nhiếp ảnh gia đểu có thể tự di chuyển và xoay quanh chủ đê' cho đến khi tìm được “góc độ” thích hợp nhất, biểu cảm nhất. Như thế, khuôn hình cũng được xem là hoạt động sáng tạo của nhà thiết kế quảng cáo.

Nhân đây, xin lưu ý rằng việc thể hiện cơ thể người (tranh khoả thân, ảnh thời trang...) thiên về bố cục hơn chứ không chi là khuôn hình đơn thuần. Thật vậy, tay, chân... có thể được xem như những yếu tố riêng biệt và linh hoạt, tuỳ vào dáng ngồi hay tư thế mà hoạ sĩ sắp xếp cho người mẩu. Ngược lại, ảnh chụp chớp nhoáng, chộp được tư thế động của một vận động viên đang thi đấu chằng hạn - chỉ là khuôn hình, hay cắt cảnh để sao cho ảnh càng sống động càng tốt.

Về bố cần thiết phải xây dựng bố cục.

Các khái niệm bố cục (có tính cân nhắc hơn) và khuôn hình (có tính tự nhiên hơn) là hai cách tiếp cận chủ để khác nhau nhưng vẫn có nhiều điểm chung. Người hoạ sĩ khi lập bố cục cho tranh của mình đổng thời cũng phải “ khuôn” chủ để (thể hiện ờ ảnh nào và dưới góc độ nào chủ để sẽ nổi bật nhất) và nhà nhiếp ảnh khi đặt khuôn hình trên chủ đề của mình cũng gặp phải những vấn đề như cùa hoạ sĩ, của thợ vẽ, thợ khắc hay người vẽ minh hoạ và tranh truyện : làm sao phân chia và làm cân bằng một cách hài hoà các hình thể khác nhau? Phải làm tăng giá trị của các hình thể nào và phải đặt ở vị trí nào trong tranh để chúng nổi hơn? Dưới góc độ nào thì chúng tỏ ra biểu cảm nhát? Không một nghệ sĩ nào, kể cả các hoạ sĩ của trường phái Ấn tượng có thể tránh né những câu hỏi cơ bản này. Đúng là thoạt nhìn, các tranh Ấn tượng có vẻ như được vẽ một cách tự nhiên, nhưng nếu quan sát rất kỹ, ta thấy bố cục thật ra được chăm chút rất cẩn thận.

bài 19

Nguồn: In ấn Hoàng Hà