Chia sẽ kinh nghiệm bố cục trong thiết kế in ấn quảng cáo(16)

Không nghi ngờ gì nữa, nghệ thuật bố trong thiết kế quảng cáo thể hiện sự sáng tạo nghệ thuật ở mức độ cao nhất, một hành vi sáng tạo tuyệt vời. Trên thực tế, đó là lúc mà nhà thiết kế lượm lặt những yếu tố ở ngoài thực tế, sáng tạo lại, tổ chức lại theo ý mình và sắp xếp lại theo một trật tự không hề ngẫu nhiên,

Chia sẽ kinh nghiệm bố cục trong thiết kế in ấn quảng cáo(16)

Không nghi ngờ gì nữa, nghệ thuật bố trong thiết kế quảng cáo thể hiện sự sáng tạo nghệ thuật ở mức độ cao nhất, một hành vi sáng tạo tuyệt vời. Trên thực tế, đó là lúc mà nhà thiết kế lượm lặt những yếu tố ở ngoài thực tế, sáng tạo lại, tổ chức lại theo ý mình và sắp xếp lại theo một trật tự không hề ngẫu nhiên, cũng như đã không còn là trật tự của thực tế nữa.

          Bố cục cũng đồng thời là phương tiện mà nhờ nó, nhà thiết kế áp đặt cái nhìn của riêng mình vào thực tế và đối thoại với mọi người bằng những ý tưởng, tình cảm hoặc cảm xúc mà chủ để đã gợi hứng của người nhìn. Ấn tượng mà một hình ảnh tạo ra cũng như những cảm xúc mà nó gợi nên, trên thực tế lại rất ít phụ thuộc vào các yếu tố được thể hiện và vào câu chuyện mà các yếu tố này kể lại; nó phụ thuộc vào sự sắp xếp của các yếu tố theo một trật tự ít nhiểu có nhịp điệu, tức là bố cục của các yếu tố.

            Cũng cần phải loại bỏ ý nghĩ sai lầm, khá phổ biến ngày nay, đó là người ta có thể bỏ qua việc bố cục một bản thiết kế. Như vậy tức là đành chịu, không tự biểu đạt gì nữa. Như chúng ta đã thấy trong các chương khác, bố cục đáp ứng những đòi hỏi của mắt người, không bao giờ chấp nhận sự bày đặt mà người khác tạo ra để xem bất cứ cái gì. . Đối diện với một bể mặt thiếu bố cục, đơn giản chỉ là chắp vá hay chổng chéo các hình thể không liên quan, ánh mắt sẽ “lang thang, lêu lổng” không mục đích, trong khi tìm kiếm vô vọng một điểm tựa, một đường thẳng giúp nó định hướng.

Bài 

Nguồn: In ấn Hoàng Hà