Chia sẽ kinh nghiệm bố cục trong thiết kế in ấn quảng cáo(23)

Sơ đổ định hướng dựa vào quy tắc chia ba thì đơn giản hơn nhiểu. Ngày naỵ, nó được coi như phương pháp rất thích hợp để tổng hợp tất cả những quan sát và kinh nghiệm trước đó, liên quan tới sự cân bằng và hài hoà của một bố cục.

Chia sẽ kinh nghiệm bố cục trong thiết kế in ấn quảng cáo(23)

Quy tắc chia 3 

Sơ đổ định hướng dựa vào quy tắc chia ba thì đơn giản hơn nhiểu. Ngày naỵ, được coi như phương pháp rất thích hợp để tổng hợp tất cả những quan sát và kinh nghiệm trước đó, liên quan tới sự cân bằng và hài hoà của một bố cục.

Quy tắc chia ba phù hợp với bất cứ khuôn khổ nào của hình ảnh. Trước hết, cẩn phải chia cạnh lớn ra làm ba, rổi làm cũng như vậy với cạnh nhỏ của bể mặt đang xét (bức tranh, khuôn hình máy ảnh hay camera, khung của truyện tranh). Từ các điểm chia ba đó, ta kẻ hai đường ngang và hai đường dọc. Bốn đường thẳng này xác định vị trí của các đường nhấn mạnh tự nhiên của hình ảnh mà ta có thể dựa vào đó để xây dựng các loại bố cục. Có khi bố cục được tạo ra ngay xung quanh một đường (thường là đường kẻ ngang bên dưới) có khi quanh hai đường (một đường ngang và một đường dọc) hoặc nhiểu hơn.

Xét vể nguyên tắc, các yếu tố của bố cục mà ta muốn dựa vào để thu hút sự chú ý, sẽ được làm tăng giá trị một cách tự nhiên nếu chúng được đặt trên một trong các đường nhấn mạnh ảo (hoặc gán như thế, vi không có nghĩa là bố cục “rõ ràng”-lộ liễu). Cuối cùng, giao điểm của bốn đường này xác định các điềm nhấn mạnh hoặc các điểm được lợi của hình ảnh

Bài 24 

Nguồn: in ấn Hoàng Hà 

Công ty thiết kế in ấn quảng cáo