CHI TIẾT SẢN PHẨM Bao thư

Bao thư là một trong những ấn phẩm văn phòng được sử dụng phổ biến trong các doanh nghiệp. Những ấn phẩm tài liệu quan trọng, bảo mật cao, hợp đồng, báo giá nên được lựa chọn in bao thư để chứa đựng.

Trong nhiều trường hợp đặc biệt, như hội thảo, sự kiện tri ân,… được doanh nghiệp tổ chức và cần mời các đối tác tham dự thì giấy mời sẽ được gửi qua bao thư. Sử dụng mẫu in bao thư đẹp chính là phương pháp giúp doanh nghiệp có thể tạo được ấn tượng tốt đẹp hơn, khẳng định uy tín và nâng cao tính chuyên nghiệp.

* Xây dựng tính thống nhất trong các hoạt động kinh doanh của công ty.

* Xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, làm việc nghiêm túc của doanh nghiệp.

* Cùng với giấy tiêu đề thì các mẫu in bao thư hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu.

×